Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem witryny internetowej kampusortodontyczny.pl oraz stanowi klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO).

 1. Administrator danych osobowych

Właścicielem strony internetowej kampusortodontyczny.pl i jednocześnie Administratorem danych osobowych jest Polkard Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Jaroszyka 3, zwana dalej „Polkard” lub „Administrator”.

 1. Przetwarzanie danych osobowych

W czasie korzystania z serwisu kampusortodontyczny.pl użytkownik może zarezerwować miejsce celem uczestnictwa w kampusie ortodontycznym co wiąże się z podaniem swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Użytkownik wprowadza do formularza dane, które są niezbędne do realizacji usługi szkoleniowej. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, celem dokonania rezerwacji i zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że niepodanie wymaganych danych uniemożliwi rezerwacje miejsca i wykonanie usługi.

W celu dokonania rezerwacji miejsca na kampusie ortodontycznym prosimy o podanie danych niezbędnych do zgłoszenia uczestnictwa w kampusie oraz wystawienia dokumentu sprzedaży:

– imię i nazwisko lub firma przedsiębiorcy

– adres e-mail

– numer telefonu kontaktowego

– numer NIP – tylko w przypadku przedsiębiorców

– adres korespondencyjny (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

– numer prawa wykonywania zawodu

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji kampusu ortodontycznego tj. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (np. ustalenie, dochodzenie
i obrona przed roszczeniami).

 

W pozostałych przypadkach dane osobowe nieobjęte powyższą podstawą prawną przetwarzane będą na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (np. w celu zgłoszenia uczestnictwa w kampusie i/lub do celów marketingowych
i handlowych).

 

 1. Udostępnienie danych osobowych

Dane osobowe nie będą podlegały dalszemu udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty świadczące usługi na zlecenie Administratora danych, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych lub innego instrumentu prawnego zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administartora:

– przez okres niezbędny do dokonania rezerwacji miejsca i realizacji umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający przedawnieniu roszczeń z nią związanych bądź

– do chwili wycofania przez osobę, która dokonała rezerwacji miejsca na kampusie, zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przed zawarciem umowy) lub wniesienia przez nią sprzeciwu w zależności tego, które z ww. zdarzeń nastąpi wcześniej.

– do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych i handlowych.

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

Przetwarzając dane osobowe Klientów stosujemy środki organizacyjne i techniczne służące zapewnieniu bezpieczeństwa powierzonych przez uczestników danych osobowych.

 1. Uprawnienia uczestników

Administrator informuje o przysługującym prawie dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Administrator informuje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

7.Zmiana polityki prywatności

Polkard zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności i umieszczenie jej aktualnej wersji na stronie kampusortodontyczny.pl.

 1. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa przekazanych danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu: 89 541-83-83

Administrator danych osobowych uczestników kampusu ortodontycznego powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@polkard.pl

Polityka cookies

Niniejsza polityka określa zasady wykorzystywania plików cookies przez witrynę internetową kampusortodontyczny.pl, zwaną dalej „Serwisem” oraz uprawnienia Użytkowników Serwisu w zakresie zarządzania plikami cookies.

Właścicielem Serwisu jest Polkard Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Jaroszyka 3 – zwana dalej „operatorem Serwisu”.

Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
  i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów
   w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
  i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Akceptując warunki korzystania z Serwisu oraz otwierając i korzystając z niego Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na użycie plików cookies, o których mowa powyżej.
 2. Jeśli Użytkownik Serwisu nie wyraża zgody na wykorzystanie plików cookies przez Serwis, może on zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron Serwisu.
 3. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami: