Letni kampus

Ortodontyczny

4 - 14 sierpnia 2024 (jeden dzień przerwy)

Program

To podzielone na dwie części szkolenie wprowadzające do leczenia aparatami stałymi, prostych i średnio trudnych przypadków ortodontycznych, zarówno nieekstrakcyjnych, jak i ekstrakcyjnych. Uczestnicy zapoznani zostaną z: zasadami prowadzenia dokumentacji ortodontycznej (głównie w kontekście planowania leczenia i ochrony przed niezasadnymi roszczeniami), prawidłowym badaniem pacjentów ortodontycznych, analizowaniem modeli/skanów uzębienia, samodzielnym wykonywaniem i interpretowaniem analiz cefalometrycznych oraz kompleksowym przygotowaniem planów leczenia. Kursanci przeprowadzą na typodontach całkowitą symulację procesu leczenia nieekstrakcyjnego i ekstrakcyjnego, poznają zasady doboru właściwych zamków i łuków ortodontycznych, dodatkowo zdobędą wiedzę umożliwiającą samodzielne zaplanowanie i przeprowadzenie leczenia aktywnego i niezbędnego leczenia retencyjnego. Szkolenie stanowi integralną całość i nie daje możliwości uczestniczenia tylko w jednej, wybranej części.

Kampus ortodontyczny – część I

04 – 08 sierpnia 2024 r.

Szkolenie ma na celu przygotowanie lekarza do samodzielnego prowadzenia prostego, nieekstrakcyjnego leczenia ortodontycznego za pomocą stałych aparatów ortodontycznych.

W trakcie kampusu będą poruszane następujące zagadnienia:

 • właściwe zebranie wywiadu
 • prawidłowe badanie zewnątrz/wewnątrzustne
 • analiza uśmiechu pacjenta
 • zasady prowadzenia bezpiecznej dokumentacji ortodontycznej
 • elementy fotografii stomatologicznej
 • cefalometria i jej wykorzystanie w analizie i planowaniu przypadku
 • skrócona analiza modeli/skanów uzębienia
 • zamki i rurki ortodontyczne – budowa, pozycjonowanie, klejenie
 • łuki ortodontyczne – rodzaje, zastosowanie
 • fazy leczenia ortodontycznego
 • proces niwelizacji w trakcie leczenia stałym aparatem
 • wybór narzędzi i materiałów ortodontycznych
 • zastosowanie wyciągów międzyszczękowych – mechanika, settling końcowy

Zagadnienia teoretyczne będą podstawą do ćwiczeń praktycznych z analizy cefalometrycznej, analizy modeli oraz pracy na typodontach.

Lekarz po I części kampusu będzie miał praktyczną umiejętność: zbadania pacjenta, przeprowadzenia analizy cefalometrycznej, analizy modeli, zaplanowania leczenia nieskomplikowanych przypadków ortodontycznych, pozycjonowania zamków, doboru i właściwego zastosowania łuków ortodontycznych, właściwego ligaturowania, stosowania wyciągów międzyszczękowych, samodzielnego przeprowadzenia leczenia prostego przypadku nieekstrakcyjnego.

Kampus ortodontyczny – część II

10 – 14 sierpnia 2024 r.

Szkolenie ma na celu przygotowanie lekarza do samodzielnego prowadzenie leczenia ortodontycznego aparatem stałym ze wskazaniem do ekstrakcji zębów, za pomocą stałych aparatów ortodontycznych.

W trakcie kampusu będą poruszane następujące zagadnienia:

 • biomechanika aparatów ortodontycznych
 • zastosowanie łuków podniebiennych jako aparatów samodzielnych i wspomagających
 • szersze strategie planowania leczenia ortodontycznego
 • sposoby przemieszczania zębów wzdłuż łuku zębowego – dystalizacja kłów
 • retrakcja, cofanie siekaczy – sliding
 • użycie TADs do retrakcji
 • zasady kontroli OJ, OB
 • finishing, dogięcia końcowe na łukach
 • szczegółowa mechanika wyciągów miedzyszczękowych
 • zdejmowanie stałego aparatu ortodontycznego
 • jak planować leczenie retencyjne u pacjentów: rodzaje aparatów retencyjnych, jaka retencja w jakiej wadzie zgryzu?

Zagadnienia teoretyczne będą podstawą do ćwiczeń praktycznych – całościowa symulacja ekstrakcyjnego leczenia ortodontycznego na typodontach; dystalizacja kłów, retrakcja na tie-back’ach, dogięcia na łukach końcowych – finishing.

Lekarz po II części kampusu będzie miał praktyczną umiejętność: leczenia pacjenta z ekstrakcjami zębów stałych, wykonać dogięcia w finishingu oraz zaplanować prawidłowo leczenie ortodontyczne i leczenie retencyjne.

Wymagane narzędzia:

igłotrzymacz typu Mathieu
000-030-00 (część I i II)
kleszcze Weingarta Mini
003-121-00 (część I i II)
kleszcze Angla
003-139-00 (część II)
kleszcze do łuków podniebiennych
003-185-00 (część II)
kleszcze Angla/Tweeda
003-442-00 (część II)
kleszcze dystalne Mini 12cm
003-701-00 (część I i II)
kleszcze do drutu ligaturowego
014-151-00 (część I i II)
dociskacz do ligatur
021-273-00 (część I i II)
pęseta do zamków ortodontycznych B
025-276-00 (część I i II)
kleszcze do cięcia drutu twardego
044-177-00 (część II)
przymiar do bracketów
030-390-00 (część I)
zgłębnik stomatologiczny (część I i II), zapalniczka (część I i II)), okulary ochronne (część I i II), pisak niezmywalny cienki (część II), ołówek z gumką, ekierka, kątomierz, linijka

wave-red-small Zarezerwuj miejsce

  Uwaga! Informujemy, że w przypadku braku zaznaczenia ww. klauzuli, nie będziemy mogli Państwa informować o bieżącej ofercie kursów ortodontycznych.
  Pola oznaczone * - są obowiązkowe